Japanse Shindotuin

Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de website www.shindotuinen.be en al haar onderdelen (inclusief gastenboek). Door gebruik te maken van deze website op welke wijze dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Japanse Shindotuinen behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien u het gebruik van deze website voortzet na aanpassing van de gebruiksvoorwaarden, accepteert u daardoor de aanpassingen.

Aansprakelijkheid

De informatie, die op de websites van Japanse Shindotuinen aangeboden wordt, wordt zo goed mogelijk bijgehouden. Helaas is het mogelijk dat de inhoud, die hierop geplaatst wordt, niet correct is of eventuele typfouten bevat. Japanse Shindotuinen kan niet aangesprakelijk gesteld worden voor deze onjuiste of onvolledige informatie. Ook kan deze informatie zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.

Hoewel de informatie op deze server aan iedereen wordt geleverd, houden wij het copyright op alle teksten en afbeeldingen. Dit betekent dat u de tekst of de afbeeldingen niet mag doorgeven aan derden, wijzigen of hergebruiken voor anderen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Japanse Shindotuinen. U mag kopieën van de informatie uitprinten en opslaan voor uw eigen persoonlijke gebruik.

Via het gastenboek krijgen de bezoekers de mogelijkheid om een bericht te posten. Aan deze actie zijn een aantal voorwaarden gekoppeld. Onrechtmatige uitlatingen zijn niet toegestaan: uitlatingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, uitlatingen die discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn of op een andere manier inbreuk plegen op de rechten van anderen, ... Japanse Shindotuinen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor berichten die niet voldoen aan de voorwaarden. Er zal zo snel mogelijk opgetreden worden, indien dit voorval zich voordoet. Indien er een inbreuk is, kunt u dit altijd melden aan de webmaster.

Privacy

Bij het toevoegen van een bericht aan het gastenboek, wordt uw huidige IP-adres opgeslagen in de database, hetgeen niet openbaar gemaakt wordt. Het invullen van het e-mailadres is verplicht, maar ook dit wordt niet openbaar getoond.

De informatie, die via alle openbare formulieren ingevoerd wordt, wordt enkel intern verwerkt en niet aan derden doorgegeven, tenzij anders aangegeven.

Links naar websites beheerd door derden

De websites van het Shindotuinen kunnen links naar websites bevatten, die beheerd worden door derden. Japanse Shindotuinen controleert de informatie die op deze sites te vinden is niet, waardoor men niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de eventuele inhoud van deze websites.

Verdere inlichtingen

Personen met vragen, opmerkingen, klachten, ... kunnen ons contacteren via ghislain@shindotuinen.be.

Terug naar boven