Japanse Shindotuin

Welkom op de site van HAIKUKERN SHINDO

Shindokern Shindo

Dat haikudichtkunst en Japan een zeer nauwe band hebben weet intussen iedereen.

Door de uitbouw van onze tuinen kwamen we in het vooronderzoek heel wat haiku’s tegen in de beschrijving van Japanse tuincultuur. Dit zette mij en mijn vrouw Celestina aan om dit ook even te proberen en snel bleek dan het schrijven van deze versjes niet zo simpel was. Toch probeerden wij rond de eeuwwisseling enkele gemaakte versjes te bundelen voor onze avondopeningen. Achterafgezien bleken de meeste echter geen haiku’s te zijn. Dadelijk groeide toen de idee om een haikukern op te richten en deze nam een start in 2010.

Sinds kort mogen wij ons groepje met enige trots “Haikukern Shindo” noemen, doch daar is een lange weg van struikelen, net niet vallen en terug opstaan aan voorafgegaan. Een eerste doorbraak kwam dan ook uit ’n totaal onverwachte hoek. Wij stelden onze tuinen en het kersverse bezoekerscentrum enkele jaren geleden immers ter beschikking van een groep Tai Chi beoefenaars en hierbij bevonden zich enkele geïnteresseerden! Een eerste enthousiast groepje werd gevormd en er werd naarstig geschreven maar vooral ook de geschriften van meer beslagen Belgische haikudichters bestudeerd. Zo kwamen wij tot de ontdekking dat onze visie op het fenomeen nog heel erg voor verbetering vatbaar was. In onderlinge samenspraak werd besloten een bezoek te brengen aan de intussen overleden peetvader van de Nederlandstalige haiku, Bart Mesotten en dit betekende meteen de tweede en belangrijkste doorbraak!

Onze bescheiden inzendingen voor een eerste wedstrijd werden even later met zomaar liefst drie eervolle vermeldingen bekroond. Als gevolg van dit schitterend resultaat kregen wij het bezoek van Luk De Laat van Haikukern Limburg. Hij nodigde ons uit toe te treden tot de overkoepelende organisatie, hetgeen gebeurde. Onze deelname aan de haikuwedstrijd naar aanleiding van “20 jaar Japanse Tuin Hasselt” vormt -voorlopig- de kroon op ons werk. Twee van onze dichters kaapten zo maar liefst drie prijzen weg: de nummer één, de nummer drie en de nummer tien, dit op een totaal van 279 inzendingen!

Intussen werken wij al sinds meer dan een jaar aan ons eigen foto-en haikuboek, geheel opgedragen aan onze Japanse Shindotuinen.

Zie je het zitten om onze kern te komen versterken dan kan je best contact opnemen met Ghislain Konings