Japanse Shindotuin

Toch nog even beter toelichten wat een haiku zou moeten zijn

Een haiku (haikoe uitgesproken) is een kort gedicht in drie regels, als literair gerne afkomstig uit Japan. De drie regels hebben oorspronkelijk achtereenvolgens vijf, zeven en vijf lettergrepen. Dit rekensommetje wordt echter niet steeds zo nauw genomen op voorwaarde dat de som van de lettergrepen maar zeventien bedraagt.

In een haiku beschrijft de dichter wat hij hier en nu waarneemt met de zintuigen. Alles wat je kan zien, horen, ruiken, proeven of voelen(betasten) past in een haiku. Het bevat dus geen beschouwingen, ontboezemingen, poëtische mijmeringen of historische evocaties. Vaak zitten in een haiku een of meer betekenislagen of dubbele bodems, schertsend of als humoristische doordenkertjes bedoeld. In de laatste regel zit meestal de pointe.

Haiku heet dus ook “poëzie met een knipoog”. In het Japans betekent het woord trouwens “grappig vers”

(Samengevatte tekst van Willy Leenders Haikukern Limburg)